• 19.05.2019
  • 19:18:18™285°.108°.108°
  • 2852420 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Arviointiohje : Tieteelliset näkökulmat ja näkökannat.
Kolmesta näkäkulmasta jotka perustuvat reaali- ja käsitteellistieteelliseen totuuteen, rakentuu yksi näkökanta.

A. Yksittäinen näkökulma tai havaintokulma koostuu totuudesta - sanoista ja näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.

B. Yksittäinen näkökanta tai havaintokanta rakentuu kolmesta näkökulmasta, jota voi tukea rajattomalla määrällä näkökantoja.

Teos on Coptinkielinen sana kirjoitettuna Kreikan kielen aakkosilla: Τεοσ.

C. Yksittäinen Teos - asiakokonaisuus - koostuu 360:stä näkökannasta, jotka ovat ajallisesti oikeassa, johdonmukaisessa järjestyksessä: Alkuperä, lähde tai syy sekä kaikki seuraamukset.

D. Yksittäinen Teosto - asiakokonaisuudet - koostuu 360:stä Teoksesta.

Teos -sanan sijasta voimme käyttää Kirja -sanaa:

C. Yksittäinen Kirja - asiakokonaisuus - koostuu 360:stä näkökannasta.

D. Yksittäinen Kirjasto - asiakokonaisuudet - koostuu 360:stä kirjasta.

Arviointiohje : Kun näkökulmat tai näkökannat ei kohtaa.

Kun kaksi henkilöä väittelee, jompi kumpi tai molemmat ovat väärässä.

Molemmilla voi olla asiakokonaisuudesta otettua reaali- ja käsitteellistieteellistä tietoa (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta) - esimerkiksi näkökulmat, mutta kun asiakokonaisuutta näkökantoi-
neen ei ole selvitetty, näkökannat näkökulmineen (milipiteet) ei kohtaa. Lääke on että ilman minkään-
laista kiihkoilua puoleen tai toiseen kartoittaa ydessä asiakokonaisuuden. Näin syntyy tilanne jossa ei niinkään "Minä olin oikeassa sinä väärässä", vaan "Me teimme oikein".

Arviointiohje : Mikä on "blog"?.

"Blog" tulee "Weblog" -sanasta. Weblog on jostain realistisesta toiminnasta pidettävää tapahtumarekisteri joka on ajallisesti oikeassa järjestyksessä. Esimerkiksi www-palvelimet tallentavat palvelimen käyttäjän tietoja lokitiedostoon. Weblog sisältää ohjelmistossa ennalta määriteltyjä tietoja käyttäjästä. Mutta mikä on "blog"?

Blogin avaus : 0+1=1 =A, a

A. Yksittäinen näkökulma tai havaintokulma koostuu totuudesta - sanoista ja näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta mistä tahansa yksittäisestä aiheesta.

Blogin voi avata yhdellä näkö-/havaintokulmalla, mutta näkökulmaa vahvempi avaus on näkökanta.

B. Yksittäinen näkökanta tai havaintokanta rakentuu kolmesta näkökulmasta, jota voi tukea rajattomalla määrällä näkökantoja.

Blogin jatkumo : 1+1=2 = B, ß/S

Perustavanlaatuinen blogi EI OLE KESKUSTELUKETJU, vaan TIETOKETJU johon jokainen osallistuja tuo lisätietoa (k. lisäarvoa) aloituksessa esitettyyn aiheeseen näkökulmien ja/tai näkökantojen muodossa. Yksittäinen blogi voi kokonaisuudessaan koostua 360:stä reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökannasta jotka ovat johdonmukaisessa järjestyksessä. Tiedot voi koostua yhden, usemman tai kaikkien tieteen alojen tiedoista.

Asiakokonaisuuden lopullisesta johdonmukaisesta järjestyksestä vastaa blogin aloittaja. Näin ollen blogin aloittaja, yhteistyössä usean henkilön kanssa, on luonut reaali- ja käsitteellistieteellisen Teoksen/Kirjan jostakin aiheesta.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.