• 12.12.2018
  • 13:30:52™195°.180°.312°
  • 1620262 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Arviointiohje : Tieteelliset näkökulmat ja näkökannat.
Kolmesta näkäkulmasta jotka perustuvat reaali- ja käsitteellistieteelliseen totuuteen, rakentuu yksi näkökanta.

A. Yksittäinen näkökulma tai havaintokulma koostuu totuudesta - sanoista ja näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.

B. Yksittäinen näkökanta tai havaintokanta rakentuu kolmesta näkökulmasta, jota voi tukea rajattomalla määrällä näkökantoja.

Teos on Coptinkielinen sana kirjoitettuna Kreikan kielen aakkosilla: Τεοσ.

C. Yksittäinen Teos - asiakokonaisuus - koostuu 360:stä näkökannasta, jotka ovat ajallisesti oikeassa, johdonmukaisessa järjestyksessä: Alkuperä, lähde tai syy sekä kaikki seuraamukset.

D. Yksittäinen Teosto - asiakokonaisuudet - koostuu 360:stä Teoksesta.

Teos -sanan sijasta voimme käyttää Kirja -sanaa:

C. Yksittäinen Kirja - asiakokonaisuus - koostuu 360:stä näkökannasta.

D. Yksittäinen Kirjasto - asiakokonaisuudet - koostuu 360:stä kirjasta.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.