• 22.02.2019
  • 10:21:50™150°.126°.300°
  • 2158777 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Mielipiteemme.fi: Oulu - Helsinki ala-
ikäisten raiskausepäilyt ei ole pääasi-
allinen syy äänestäjäkatoon.
Kuva: Kuvakaappaus YLEn sivustosta.

Taloustutkimus haastatteli 2443 ihmistä 10.12.2018 – 8.1.2019 väisenä aikana. Vastaajista 1534 kertoi puoluekantansa. Tulosten virhemarginaali suurimpien puolueiden osalta arvioidaan olevan +/- 2,1 prosenttiyksikköä.

Asiakokonaisuudessa on huomioitava, että Suomalaisia on enemmän kuin 2443 joten esitetty virhemarginaali on huomattavasti suurempi.

Äänestäjäkato tehdyn gallupin mukaan on -0.2 ja -0.9 prosenttiyksikön välillä. Suurin nousija gallupin mukaan on Perussuomalaiset jonka kannatus nousi 2.1 prosenttiyksikköä. Oulussa paljastunut alaikäisiin kohdistunt seksuaalirikosepäily ei ole ainoa syy äänestäjäkatoon.

Olemme seuranneet eri keskustelupalstoja 2015 jälkeen. Riippumatta henkilön iästä, yhteiskunnalli-
sesta asemasta ja niin edelleen, kaikki ulkomaalaistaustaisten tekemät rikokset 2015 jälkeen ovat vaikuttava tekijä äänestäjäkatoon vakiintuneista puolueista.

Jonkinlaisena puolueettomana yhteenvetona eri keskustelupalstoilta; "Se ei riitä että sanoin ilmaisee tuntevansa sympatiaa ja empatiaa rikoksen uhreja, omaisia, lähiomaisia, tuttuja ja Kansaa kokonaisuudessaan kohden, kun teot jotka suojelevat Kansaa puuttuvat". Edellinen johtaa tietenkin siihen että Kansa suojelee itseään. Millä tavalla Kansa suojelee itseään, siihen jonkinlainen viite on "Perussuomalaisten 2.1 prosenttiyksikön nousu".


Mainittakoon että gallupissa mainittu "Vasemmiston nousu +1.0" ei keskustelupalstojen mukaan pidä paikkaansa. Kansanedustaja Anna Kontula (Vas) kertoi Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa pitävänsä paperittomien eli esimerkiksi kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden piilottelemista hyvänä ja kannustavansa Suomalaisia siihen. Edellinen aiheutti keskustelupalstoilla tyypillisesti Vasemmistolaisten keskuudessa närästystä jonka taustana oli Porilaisnaisen raaka murha. Myös Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen käyttäytyminen aiheutti tyypillisesti Vihreiden joukossa närästystä.

Koskien kotimaahan palauttamista ja "kansalaistottelemattomuutta", niin äärimmäisessä tapauksessa ensimmäinen jolta uskonnollis-fasistinen leikkaa kurkun auki on "kansalaistottelemattomuutta" harrastava "vihertaapero" joka yrittää estää uskonnollis-fasistisen mielenlaadun omaavan henkilön palauttamista kotimaahansa. Kai tervettä kansalaistottelemattomuutta on - että päinvastoin kuin Suomalaisille on suositeltu, ei piilota kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita.


Kuva: Unspalsh

Oulun poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Epäiltyjen rikosten nimikkeet ovat tällä hetkellä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Teot ovat tapahtuneet kesän 2018 aikana. Poliisi on ottanut kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä todennäköisin syin epäiltyinä tekoihin. Epäillyistä kaksi henkilöä on noin 20 vuotiaita ja kaksi henkilöä alle 18 vuotiaita.

Julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa on käyty viime aikoina runsasta keskustelua seksuaalirikosten uhreihin liittyen. Tähän liittyen poliisi vahvistaa yhden uhrin menehtyneen viime syksyn aikana. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta. Koska kyse on kuolemansyyn selvittämisestä, poliisi ei kerro asiasta enempää. Oulun poliisi jatkaa näiden uusien seksuaalirikosepäilyjen sekä aiemmin uutisoitujen viiden seksuaalirikoskokonaisuuden osalta esitutkintaa.

Helsingin poliisi tutkii Itä-Helsingissä tapahtuneeksi epäiltyä alaikäiseen kohdistunutta törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Asiaa tutkitaan myös törkeänä raiskauksena. Poliisi epäilee, että tekokertoja on ollut useita. Epäillyt rikokset ovat tähänastisten tutkimusten mukaan ajoittuneet aikavälille 01.11.2018–09.01.2019. Poliisi on ottanut jutussa kiinni kolme epäiltyä, jotka kaikki ovat ulkomaalaistaustaisia. Kaksi on vapautettu. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa, ja asiasta tiedotetaan lisää maanantain aikana.

Lapsi riipuen hänen iästään, on tuhansia kertoja aikuista fyysisesti heikompi ja tuhansia kertoja aikuista psyykkisesti herkempi - ja siksi helposti huijattavaissa ja alistettavissa. Jos joku uhreista ottaa henkensä, niin itsemurhasta ei ole kyse silloin kun henkensä ottaneen mielenlaatuun on joku toinen henkilö tai henkilöt vaikuttaneet fyysisellä ja/tai psyykkisellä väkivallalla. Kyseessä on murha fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa käyttäen. Itsemurha on eri asia kuin henkensä ottaminen, sillä itsemur-hassa ulkopuolinen henkilö ei ole vaikuttanut fyysisellä ja/tai psyykkisellä väkivallalla itsemurhan tehneeseen henkilöön.


Ulkomaalainen vaikutus Suomessa ja Suomeen aina "yhteisestä historiastamme" saakka, jonka moderni ajantasalla elävä Suomalainen ymmärtää olevan olleen ja olevan haittana Suomalaisen elinympäristön ja yhteiskunnan kehitykselle kaikilla mahdollisilla tasoilla - sellaisen puolustaminen tai että "ei tee mitään kun jotain pitäisi tehdä" tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaikuttamaan seuraavissa vaaleissa - eikä vaaleja ennen tehdyt kaikki gallupit.

Ei se auta ketään - ei ole Suomen Kansan edun mukaista - että n k vakiintuneet puolueet osoittavat ja syyttelevät toisiaan. Se auttaa vain ja ainoastaan tahoa joka haluaa vahingoittaa Suomea. Normaalien ihmisten keskustelupalstoja suhteellisen tiisiivti seuranneena, yhdenkään puolueen ei pidä paukutella henkseleitään näennäistieteellisten galluppien plussien mukaan. Sympatia ja empatia ovat hyvä asia, mutta jos konkreettiset teot Kansan suojelemiseksi puuttuvat ja uhreja tulee lisää, niin esitetty empatia ja sympatia ovat vain merkityksettömiä sanoja.


Ennen 2015, Suomea yritettiin heikentää pelottelemalla "Venäjä voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" (Ruotsin hallitus, asiantuntijat, sotilaallinen johto sekä Bonniersin omistamat lehdet Suomessa, osittain myös EU) ja lehdistön kautta laittomalla valeuutisoinnilla herättäen kohua/kiihkoa Venäjää vastaan Suomen Kansan Perustuslain ja Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 artiklan vastaisesti. Kun se ei onnistunut, Ruotsista lähetettiin 2015/2016 laittomasti sekä Dublinin sopimuksen vastaisesti (Dublin Regulation, Regulation No. 604/2013) Suomeen 15000 pakolaista ja "pakolaista" kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle.

Ruotsin hallituksen ja osittain myös EU:n mukaan, Suomen ei saa edes ottaa vastaan pakolaisia koska heidän mukaansa "Venäjä on uhka ja voi hyökätä Suomeen milloin tahansa". Kai Suomen Kansan etu on että Suomi ei ota vastaan pakolaisia eikä maahanmuuttajia kunnes maan sisäinen pakolais- ja maahanmuutto-ongelma on kokonaisuudessaan selvitetty.

Sen sijaan että haaskaamme aikaa, energiaa ja varoja siihen miten estämme Kevään, Kesän, Syksyn ja Talven - ilmastonmuutosten - tulemisen pienessä ja suuressa aikakaavassa, kannattaisiko käyttää aika, energia ja varat siihen miten estämme Suomalaisten lasten ja naisten raiskauset ja Suomalaisten yleensä tappamisen? Ohjeet siitä miten estämme sen että tulevat sukupolvet Suomalaisia eivät saa nauttia raittiista elinympäristöstä ja yhteiskunnasta - ovat olleet olemassa jo vuodesta 1947 saakka. Sitä ei ole opetettu eikä sen sekä Suomen Kansan Perustuslain mukaan eletty tasan tarkasti, ja tulos on tänään mitä se tänään on.

Mielipiteemme.fi: Ilmastonmuutosten ymmärtäminen alkaa ajanlaskusta.
Kuva: Yosh Ginsu, Unsplash

Voimme todeta, että ilmaston muutokset 6 tuhannen vuoden välein ovat täysin normaaleja luonnon energian ja sen lakeihin perustuvia luonnonilmiöitä, ihan samma tavalla niin kuin vuosikalenterissa Talvi, Kevät, Kesä ja Syksy ominaispiirteineen ovat. Vuoden aikana 3 kuukauden välein tapahtuvat ilmastonmuutokset ovat helppo muistaa, mutta kun aikaväli on 6 tuhatta vuotta ja että ei ole opetettu, ne ovat ajan myötä unohtuneet.

Lue lisää: Ilmastonmuutosten ymmärtäminen | 1.AVA -kaava © Matti E Simonaho »

Mielipiteemme.fi: Ukrainan ja muiden maiden kriisien syy Euroopassa.
Ruotsin Maahanmuuttoviraston kehittämä Söderköpingsprocessen nimettiin uudelleen Östliga Partnerskapet vuonna 2009. Euroopan Unionissa se tunnetaan nimellä Eastern Partnership (EAP).

Ruotsin Maahanmuuttovirasto kehitti 1980 luvulla reformointiprosessin joka on suuntautunut maiden joilla on raja Venäjän kanssa sisäiseen vaikuttamiseen ja Euroopan Unioniin liittämiseen. Söderköpings process nimellä tunnettu reformointiohjelma käynnistettiin virallisesti vuonna 2001 Ruotsin ollessa Euroopan Unionin puheenjohtajamaa. Sillä ei ollut keskitettyä hallintoelintä. Vuonna 2007 kaikki asiat käsiteltiin vuosikokouksissa, työkokouksissa tai ryhmätapaamisissa.

Söderköpings process vietiin Euroopan Unioniin 2008 Ruotsin ja Puolan toimesta; Carl Bildt (Ruotsi) ja Radoslaw Sikorski (Puola). Se nimettiin uudelleen 2009 Östliga Partnerskapet joka tunnetaan Euroopan Unionissa Eastern Partnership (EaP) -nimellä.

Lue lisää: Ukrainan ja muiden maiden kriisen syy Euroopassa - ja niiden seuraamukset. »

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.