• 22.07.2019 (212 019.533°)
  • 02:51:29™30°.306°.174°
  • 3033780 sivun näyttöä.
Mielipiteemme.fi: Ilmastonmuutokset ovat luonnollisia, alkuenergian lakeihin perustuvia luonnonilmiöitä.
Kuva: World Win NASA, Matti E simonaho.

Voimme todeta, että Maailman ajanlaskun mukaan, ilmastonmuutokset 6 tuhannen vuoden välein ovat täysin normaaleja, säännölisin välajoin tapahtuvia luonnon energiaan ja sen lakeihin perustuvia muutoksia ilmastossa, ihan samalla tavalla niin kuin vuosikalenterissa Talvi, Kevät, Kesä ja Syksy kaikkine ominaispiirteineen ovat. Vuoden aikana 3 kuukauden välein tapahtuvat ilmastonmuutokset ovat helppo muistaa, mutta kun aikaväli on 6 tuhatta vuotta ja että ei ole opetettu, ne ovat ajan myötä unohtuneet.

Juuri nyt olemme lähestymässä kuuminta aikaa Maailman ajanlaskussa, Vesikautta, jonka vuosikalen-
terissa tunnemme Keskikesänä, Juhannukasena ja Keskivuotena. 12 tuhatta vuotta on kulunut Jää-
kauden huipentumasta, ja 12 tuhannen vuoden kuluttua on jälleen Jääkauden huipentuma - mutta sitä ennen on Syksy myrskyineen.

Luonnon energian ja sen lakien mukainen ilmastonmuutos ei ole ihmisten aiheuttama. Luonnollisten kaasujen lisäksi jotka ovat oleellinen osa tasapainoista luonnollista kasvihuoneilmiötä, ovat kaikki ihmisten vastaavat päästöt jotka aiheuttavat epävakautta ja kasvihuoneilmiö voimistuu. Seuraamus voi olla, että se mikä perusolemukseltaan on tarkoitettu hyväksi muuttuukin pahaksi.

Maailman lämpeneminen sisältä päin.
Yksi kiertokuluista joka vaikuttaa Maailman ilmastoon on maailman sisällä olevat magmataskut jotka ajan myötä täyttyvät. Maailma lämpenee sisältä päin. Edellinen merkitsee useita eri Maailman pinnalla havaittavissa olevia ilmentymiä. Paineen ja lämmön kasvaessa Maan sisällä, esimerkiksi maanjäris-
tykset, tsunamit ja tulivuorenpurkaukset lisääntyvät. Maailman lämpeneminen sisältä päin vaikuttaa omalta osin myös napajäätiköiden sulamiseen, ikiroudan sulamiseen ja veden lämpenemiseen.
Maailman lämpeneminen ulkoa päin.

Kuva: World Win NASA, Matti E simonaho.

Maailman ilmastoon vaikuttaa myös ulkoa päin tuleva Auringon säteily. Mitä lähempänä Aurinkoa Maailma on radallaan, sitä enemmän Auringon säteily vaikuttaa Maailman ilmastoon. Johtuen Maailman keinumisesta, Auringon säteily vaikuttaa ensisijaisesti Maailman Päiväntasaajan alueelle ja noin 024.000° sen molemmin puolin - Kravun kääntöpiirin ja Kauriin kääntöpiirin väliselle alueelle.

Että Maailma ei ole täysin pyöreä johtuu siitä että Maailma sisäisestä paineesta ja lämmöstä ja ulkoisesta lämmöstä johtuen, on historiassaan laajentunut ja laajenee ensisijaisesti Päiväntasaajan alueella. Päiväntasaajan alueella ilmenee eniten maanjäristyksiä, tulivuoren purkauksia sekä niistä johtuvia hyökyaaltoja - tsunameja.

Lyhyt ja pitkäaikainen vaikutus ilmas-
toon - ja joitain seuraamuksia.

Kuva: NASA.

Ilmastonmuutos ja ilmastonmuutokset ovat täysin Alku-Energian ja sen Lakeihin perustuvia ilmiöitä joita on tapahtunut ja tapahtuu tasaisin väliajoin Maailman historiassa. Alku-energia lakeineen reagoi ilman, veden ja maan saastuttamiseen - jotka vaikuttavat muunmuassa myrskyjen tuhovoimaan.

Maailma on miljoonien vuosien aikana luonnon energian ja sen lakien mukaisesti kehittynyt sellaiseksi niin kuin se on. Malmit kuten esimerkiksi rauta, kupari ja nikkeli kuuluvat olla siellä missä ne ovat, mutta kun niitä suurissa määrin viedän yhdestä Maailman osasta toiseen, se aiheuttaa epävakautta. Esimerkkinä voi käyttää hyrrää joka koskemattomana pyörii vakaasti, mutta kun otamme palasen hyrrästä ja siirrämme sen toiseen paikkaan, hyrrä ei enää pyöri vakaasti.

Jään ja lumen sulaminen navoilla ei merkitse vain sitä että meren pinta nousee. Pienorganismit ja yleensä kaikki mikä on sidottuna jäähän vapautuu ja leviää vesistöön ja tuulten mukana maa-alueille. Osa lumesta ja jäästä haihtuu ilmaan ja ilman kosteus nousee. Edellinen merkitsee tyypillisesti Syksylle lisääntyviä rankkasateita jotka aiheuttavat muunmuassa tulvia ja maanvyörymiä sisämaassa. Ilmanpaine nousee ja merivesi lämpenee, joiden kaikkien vaikutus yhdistettynä merkitseee sitä että myrskyjen voima lisääntyy. Maailman tasapaino muuttuu johtuen siitä että jäätiköt navoilla sulavat ja veden määrä lisääntyy.

Päiväntasaajaan alueella esiintyvien pyörremyrskyjen keskuksen halkaisija ja tuulen nopeus vähintään kaksinkertaistuu. Halkasija voi olla tuhansia kilometrejä ja tuulen nopeus satoja kilometrejä tunnissa. Yksittäinen hirmumyrsky levittäää ympäristössä esiintyvia saasteita ja se voi esimerkiksi tuhota kemi-
allisen tehtaan tai ydinvoimalan ja levittää myrkyllisiä aineita laajalti ympäristöön, jotka aiheuttavat lisää tuhoa - joista osa ovat pitkäaikaisia.

Tulivuorten purkaukset, maan järistykset sekä niistä johtuvat hyökyaallot - tsunamit - tuottavat oman osansa ilmaston muutokseen ja tuhoon. On arvioitu että 1/4 - 2/4 ihmisistä Päiväntasaajan alueella menehtyy. On kuitenkin muistettava, että kaikki ei tapahdu yhdessä päivässä, vaan useiden sukupol-
vien aikana.

Muu mahdollinen vaikuttava tekijä.

Yksi varteenotetava tekijä joka on otettava huomioon on mahdollinen voimakas Auringonpurkaus - tai jopa "röyhtäisy". Lämpöaallon lisäksi se aiheuttaa elektromagneettisen pulssin joka periaatteessa tuhoaa kaiken nykyelektroniikan. Teoriassa Kuun olemassaolo on seuraamus Auringon "röyhtäyk-
sestä" noin 4.5 Miljardia vuotta sitten - mutta se on vain teoria monen muun joukossa.

Tarviiko olla huolissaan yhdestä tai kaikista ilmastonmuutoksista?

Ilmastonmuutos on ilmaston muutos yhdestä kaudesta toiseen. Kaikenkaikkiaan ilmastonmuutoksia on neljä, jotka toistuvat tasaisin väliajoin; Talvi, Kevät, Kesä ja Syksy pienessä ja suuressa aikakaa-
vassa/ajanlaskussa; Vuosikalenteri ja Vuosituhansien kalenteri. Riippumatta siitä puhummeko ilmastonmuutoksesta pienessä tai suuressa aikakaavassa, on hyvä tietää ennakkoon ja varautua henkilökohtaisesti ja Kansallisesti Syksyyn, Talveen, Kevääseen ja Kesään - ja sopeutua.

Jos olet huolissasi ilmaston muutoksesta, niin ilmaston muutoksia on ollut tuhansia kertoja Maailman historiassa ja niitä tulee edelleen olemaan. Esivanhempasi ovat selvinneet niistä kaikista - ilmeisesti - koska sinä olet olemassa.

Jos olet huolissasi siitä että "Meteoriitti tuhosi dinosaurukset" niin sellaista voi tapahtua. "Dinosaurukset olivat suuria ja mahtavia ja hallitsivat Maailmaa", mutta järkeviä ne eivät ilmeisesti olleet ja niitä ei enää ole olemassa. Ilmeisesti esivanhempasi pelastuivat koska sinä olet olemassa.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.