• 22.07.2019 (212 019.533°)
  • 02:32:43™30°.192°.258°
  • 3033779 sivun näyttöä.
Mielipiteemme.fi: Aika Vastaa Asteik-
koa. Ajanlasku AVA -kaavan mukaan.
Kuva näyttää Suomen tämänhetkisen sijainnin puolen tunnin tarkkuudella pyörivässä Maailmassa. Auringon valo tulee kuvassa alhaalta. Aika Vastaa Asteikkoa (AVA) -kaava: 02:32:43™30°.192°.258° (Matti E Simonaho 1992).

Tänään on tämän vuoden 212:s päivä. Kun avasit sivun, kello oli 02:32:43™30°.192°.258° ja Suomi on Auringon suunnasta katsottuna Länessä. Maailman kallistuma Aurinkoa kohden on noin 019.533°.

00:00:00™000.000° on kaava jossa Aika™ ja Asteet° ovat synkronisoitu. Voimme muuttaa Ajan™ Asteiksi° ja päin vastoin. Kaavan avulla voimme selvittää esimerkiksi Maailman ympäryysmitan ja pyörimisnopeuden :

360.000° jaetaan 24:00:00™ = 015.000°
01:00:00™=015.000° : Päiväntasaajalla 1 tunti on 15 astetta.
015.000° = 1800KM : 15 astetta Päiväntasaajalla on 1800 KiloMetriä.
Maailman pyörimisnopeus Päiväntasaajalla, on 1800 KiloMetriä tunnissa.
1800KM x 24:00:00™ = 43200KM. : 1800KM kerrotaan 24:llä ja saadaan Maailman ympäryysmitta: 43200 KiloMetriä.

Kuva 1: 24 tunnin kello.
Tietääksemme jotain reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta ilmastonmuutoksesta, on Maailman ajanlasku tärkeä tietää ja ymmärtää. Maailman ajanlasku perustuu Maailman pyörimiseen Pohjois- ja Eteläakselinsa ympäri. Yksi pyörähdys - ympyrä - kestää 24:00:00 tuntia.

Kuva 1 yllä esittää 00:00:00 - 24/00:00:00 tunnin kellon Pohjoisesta katsottuna. Keskiyö on kuvassa ylhäällä kello 00:00:00. Maailman pyörimissuuntaa seuraten, Länsi/Aamu on kuvassa vasemmalla kello 06:00:00. Keskipäivä on kuvassa alhaalla kello 12:00:00 ja Itä/Ilta on kuvassa oikealla kello 18:00:00.

Kuva 2: 24 tuntia on yhtäkuin 360 astetta. Aika Vastaa Asteikkoa (1y=x™360°), AVA -kaava, Matti E Simonaho (1992).

Kuva 2 yllä esittää asteikon tunnin välein. Näin Aika Vastaa Asteikkoa (AVA). AVA -kaava perusasetel-massaan on 00:00:00™000.000°. Jokainen tunti vastaa 15 astetta: 15*24=360°. Jos esimerkiksi haluat tietää montako astetta on 15:00, kerrot 15:00:00*15°=225°. Jos haluat muuttaa asteikon 240° kellonajaksi, jaat 240°/15°=16:00:00.

5:nen luokan matematiikan taidot ovat riittävät AVA -kaavan ymmärtämiselle.

Havainto 1: Kun lasket yhteen vasemmalla puolella olevat kellonajat oikealla puolella olevien kellonaikojen kanssa, tulos on aina 24™. Vastaavasti kun lasket vasemmalla puolella olevat asteikon numerot yhteen oikealla puolella olevien asteikon numeroiden kanssa, tulos on aina 360°.

Havainto 2: Maailman ajanlasku perustuu ympyrään 00:00:00 - 24:00:00™000.000 - 360.000°. Maailman vuodessa ei voi olla 365 vuorokautta. Nykyinen Maailman ajan-
lasku on virheellinen.

Seuraava sivu: Ilmastonmuutosten ymmärtäminen | 2. Vuodenajat ja vuosituhannet »
Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.