• 19.05.2019
  • 20:19:46™300°.114°.276°
  • 2852444 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Mielipiteemme.fi ja Media

Pariisin Rauhansopimuksesta 1947, Rauha Suomen kanssa sekä Suomen Kansan Perustuslaista kumpuava yhteinen julkinen Kansallinen mielipiteemme takaa oikeudenmukaisuuden. Reaali- ja käsitteellistieteellinen tutkimustyö takaa täydellisyyden sekä jokaisen neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Suomessa tai ulkomailla näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuuden.

Mielipiteemme on, että tieto jonka perustana on Suomen Kansan Perustuslaki §1 - §10 - §11 - §12 sekä Pariisin Rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla ehdottomasti johdonmukaisessa järjestyksessä ja niiden sanantarkka noudattaminen, on Suomen maata ja Suomen Kansaa - ja muitakin Kansoja Maailmassa - kunnioittava ja vahvistava.

Mediaa joka julkisessa toiminnassaan käyttää joukkotiedoitusvälinettä, kehoitetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja koskien siitä miten Median kuuluu olla ja käyttäytyä Suomessa, ettei edellä mainitun Rauhansopimuksen 9 artiklaa tarvitse käyttää; Suomalaisten oikeudet ovat taattu Suomen Kansan Perustuslaissa ja varmistettu maailman-
laajuisesti Pariisin Rauhansopimuksessa 1947, Rauha Suomen kanssa.

Median tehtävänä on olla reaali- ja käsitteellistieteeseen perustuva, vastuuntuntoinen vuorovaikutuk-
sellinen uutisointi ja tiedon välitys, jonka perustana ovat sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Vuorovaikutuksellisella uutisoinnilla ja tiedon välityksellä tarkoitetaan tiedon välitystä, joka suuntautuu Kansalta Valtiopäiville kokoontuneelle Eduskunnalle ja tiedon välitystä Valtiopäiville kokoontuneelta Eduskunnalta Kansalle.

Uutisoinnin, tiedon välityksen on oltava objektiivista, sanantarkkaa ja asiallista ilman omia näkyjä, tulkintoja tai uskomuksia. Uutisoinnissa on noudatettava tarkoin Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 12§ - Suomen Kansan yhteistä julkista mielipidettä. Minkäänlaiset henkilö- tai mediakohtaiset lisäykset, poistot ja/tai tulkinnat eivät ole sallittuja. Oikeudenmukaisesti käyttäytyvä Kansallisia perinteitä ja tapoja kunnioittava ja noudattava Suomalainen media, on sivistynyttä elinympäristöä ja yhteiskuntaa tukeva ja kehittävä.

Suomalaiset sekä kaikki edellä mainitun Rauhansopimuksen osapuolet nykyisiä nimiä käyttäen - Yhdistyneet Kansakunnat kokonaisuudessaan - vastaavat jos edellä mainittua Rauhansopimusta ja/tai Suomen Kansan Perustuslakia rikotaan valeuutisoinnilla, aiheuttaen kohulla (kiihottamisella) psyykkistä ja/tai fyysistä epävakautta sisäisesti Suomessa ja/tai aiheuttaen psyykkistä ja/tai fyysistä epävakautta Kansain välisesti.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.