• 19.05.2019
  • 20:03:47™300°.18°.282°
  • 2852438 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Suoralinjaisia ajatuksia.
"Yksittäisen henkilön syrjäytyminen sellaisista asioista elinympäristössä ja yhteiskunnassa jotka todistettavasti ovat väärin ja/tai lainvastaista, on hänelle terveellistä fyysisesti ja/tai psyykkisesti - kun hän reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein tuo vääryydet tai laittomuudet asiallisesti julki.

Suoralinjainen ajatus perustuu reaali- ja käsitteellistieteelliseen tietoon, jonka yksityiskohtia ei kerrota. Suoralinjainen ajatus ymmärretään sellaisenaan itsestään selvyytenä. Suoralinjainen asia voi olla joko näkökulma tai näkökanta ja sitä kutsutaan myös maalaisjärjeksi tai kansallisviisaudeksi.

01. "Maa jossa naisia ja miehiä on yhtä paljon, mutta jossa nainen ei saa käydä koulua ja on muutenkin ala-arvoisessa asemassa, menettää 50% kansanviisaudestaan. Sukupolvesta toiseen tilanne pahenee."

02. "Mitään yliluonnollista ei ole olemassa. On vain ihmisiä joilla ei ole vaadittua koulutusta, ymmärtääkseen jonkin luonnon energian ja sen lakeihin perustuvaa ilmiötä, ja hän kuvailee sen yliluonnollisena."

03. "Edellytykset mille tahansa tapahtumalle on oltava olemassa ennen kuin mitään voi tapahtua."

04. "Edellytykset minkä tahansa syntymälle tai olemassa ololle on oltava, ennen kuin mitään voi syntyä tai olla olemassa."

05. "Historia toistaa itseään niin hyvässä kuin pahassakin" - sanotaan. Me voimme lakisääteisesti valita annammeko pahuuden toistaa itseään tai emme. Jos sallimme pahuuden toistaa itseään, pahuus on joka kerta pahempi kuin edellisellä kerralla."

06. "Pakolaisuus ei ole ongelma, vaan ongelma on SYY miksi pakolaisia yleensä on olemassa. Että kieltää SYYN tulemisen Suomen rajan sisäpuolelle tai poistaa olemassa olevan SYYN Suomen rajojen sisäpuolelta ei ole rasismia, vaan rasismin estämistä. Pakolaisuus on SEURAAMUS SYYSTÄ. Jos emme sulje maamme rajoja lakisääteisesti SYYLTÄ, meistä tulee SEURAAMUS."

07. "Me käytämme vain 10% aivojemme kapasiteetista" tarkoittaa sitä että koulutuksessa - kuka, mitä, miten ja kuinka paljon opetetaan - on parantamisen varaa."

08. "Pakolaiset pakenevat Sharia -lakia. "Sharia Laki Suomeen!" -vaatimus tarkoittaa sitä että Suomessa olevien pakolaisten kuuluu kysyä itseltään "Minne pakenemme suraavaksi?"."

09. "Jos maahan tuo rasismia, fasismia ja rikollisia ulkomailta - jota virheellisesti kutsutaan "kulttuuriksi" tai "uskonnoksi" - fasismi, rasismi ja rikollisuus maassa kasvaa - rikollisuuteen mukaan lukien rikollisuus joita aiemmin ei ole maassa ilmennyt, ja maan sisäiset vastaavat - rikollisuus, rasismi, fasismi - kasvaa."

10. "Yksittäisen henkilön syrjäytyminen sellaisista asioista elinympäristössä ja yhteiskunnassa jotka todistettavasti ovat väärin ja/tai lainvastaista, on hänelle terveellistä fyysisesti ja/tai psyykkisesti - kun hän reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein tuo vääryydet tai laittomuudet asiallisesti julki. Hän tukee Suomen Kansaa ja Suomen Kansa Perustuslakinsa - julkisen mielipiteensä kautta tukee häntä."

11. "Ei ole politiikkaa, uskontoa eikä kulttuuria eikä sivistyneisyyttä, että useampi tai kymmenittäin miehiä raiskaa lapsen tai naisen, tai rankaisee häntä jollain tavalla epäinhimillisesti syystä että hän on länsimalainen, tai että hän ei käytä burkaa, tai että hän kulkee länsimaalaisittain pukeutuneena, tai että hän käyttää länsimaalaista parfyymiä tai korua, tai muuta vastaavaa. Sellaiset rangaistustavat ovat suoraan tai epäsuoraan fasimiin, rasismiin, vainoihin, terroriin ja terrorismiin yhdistettävissä olevia ajatuksia ja tekoja."

12. "Vaikka hokee reaali- ja käsitteellistieteellisesti todistettavasti olevaa valhetta 24/7, se ei koskaan todeksi muutu."

13. "Voidakseen tarjota pakolaisille hyvinvointia maassa, on ensin turvattava oman Kansan hyvin-
vointi, ja ylijäämällä voi auttaa turvapaikan hakijoita. Se on rasismin, fasismin, terrorin, vainojen ja terrorismin ehkäisemistä turvapaikaa tarjoavassa maassa.
"

14. "Että tunnusmerkistöltään rasismia, terroria, terrorismia ja vainoja joita pakolaiset pakenevat kutsuu "kulttuurisksi", "uskonnoksi", "pakolaisiksi" tai "maahanmuuttajiksi", sallien Natsismin niillä perustein tulla maahan, on ensisijaisesti tietämättömyyteen perustuva virhe."

15. "Verotuloja voi nostaa poistamalla elinympäristöstä ja yhteiskunnasta kaiken sellaisen missä verovaroja todistettavasti käytetään väärin."

16. "Jos et kykene osoittamaan kokonaisvaltaista ratkaisua kokonaisvaltaiseen ongelmaan ilman kiihkoilua puoleen tai toiseen, olet osa kokonaisvaltaista ongelmaa - tai olet kokonaisvaltainen ongelma itse. "

"Kan man inte visa upp en heltäckande lösning till ett heltäckande problem, är man en del av det heltäckande problemet - eller det heltäckande problemet."

"If you can not demonstrate a comprehensive solution to a comprehensive problem, you are part of the comprehensive problem - or the comprehensive problem."

17. "Monikulttuurisuus on kuin auton moottoria voiteleva öljy. Mitä enemmän eri öljyjä sekoitat keskenään, sitä huonommin kone käy - kunnes se leikkaa kiinni. Kysy Volvolta. "

"Multiculturalism is like an oil that lubricates the car's engine. The more oils you mix with each other, the worse the machine works - until it cuts. Ask Volvo."

"Multikulturalism är som en olja som smörjer bilens motor. Ju fler oljor du blandar med varandra, destå värre maskinen är - tills den skär. Fråga Volvo."

18. "On käyttäydyttävä eri tavalla, kun havaitsee että 3 -vuotias lyö 3 -vuotiasta lapiolla päähän, ja kun havaitsee että 30 -vuotias lyö 30 -vuotiasta lapiolla päähän."

19. "Yksi henkilö tai tieteen ala ei voi tietää kaikkea yhdestä asiasta, mutta monen henkilön tai tieteen alan tiedot yhdistettynä voi tietää kaiken yhdestä asiasta."

20. "Avarakatseisuus on hyvä asia, mutta jos on liian avarakatseinen ei näe sitä mikä itselle on kaikesta tärkeintä. Suvaisevaisuus on hyvä asia, mutta jos on liian suvaitsevainen ei kohta omista mitään. Avomielisyys on hyvä asia, mutta jos on liian avomielinen niin menettää mielensä hallinnan jollekkin toiselle."

21. "Jos tunnet kipua kun joku on kertonut sinulle totuuden, kipu ei ole sinusta vaan kuolevista valheista. Anna niiden kuolla."

"If you feel pain when someone have told you the Truth, the pain is not from you, but from dying lies. Let them die. "

"Om du känner smärta när någon har berättat Sanningen för dig, smärtan är inte från dig utan från lögnerna som håller på att dö. Låt dom dö."

22. "Ihminen kun kuolee, kaikki valheet hänessä kuolevat. Totuus on aina ollut ja on aina läsnä ja elävä. Johdonmukaisesti on parempi elää Totuudessa kuin kuolla valheisiin."

"When a man die, all lies in him/her dies. The Truth has always been and is always present and living. Consistently it is better to live by the Truth than die in lies."

"När en människa dör, dör alla lögner i honom/henne. Sanningen har alltid varit och är alltid närvarande och levande. Konsekvent är det bättre att leva i Sanning än att dö i lögner."

23. "Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen. Ajatuksen epäselvyys puolestaan johtaa vääriin tekoihin."

24. "Kaikille ei ole jaettu samasta kauhasta yhtä paljon, mutta kun yhdistää kaikki mitä itse kullekkin on jaettu eniten, kauha on täynnä viisautta, ja yhtään tyhmää ei ole."

25. "Kansalaisen viisaus on henkilökohtainen. Kansanviisaus on kaikkien henkilöiden viisaus yhdistettynä."

26. "Kun menneisyydessä tehtyjä virheitä peittelee, ne uinuvat aikansa, ja heräävät tulevaisuudessa."

27. "Kun päivällä tehtyjä virheitä illalla peittelee, ne uinuvat hetken, ja heräävät aamulla."

28. "Kun kaksi henkilöä väittelee, jompi kumpi tai molemmat ovat väärässä tai valehtelee."

29. "Kai se on niin että ei kannata omaksua kenenkään epärealistisia skenarioita mieleensä koska sellaisista muodostuu tekoäly - usein pelkoineen ja ennakkoluuloineen, vainoineen ja niin edelleen."

30. "Vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa näyttää media jättävän Yhdysvaltain Presidentin Donald Trumpin vainoamisen, ja on palaamassa Venäjä -skenarioihin ja Suomalaisten vainoamiseen sellaisilla."

31. "Älä pidä ajatuksiasi kurissa, vaan pidä ne puhtaina."

32. "Tekoälykkäästä tekoälystä : Tekoälykäs (ProPagan) on henkilö joka omaa korkean koulutuksen mutta reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein käyttää koulutustaan väärin. Kai se on niin että ei kannata omaksua kenenkään epärealistisia skenarioita mieleensä koska sellaisista muodostuu tekoäly - usein pelkoineen, ennakkoluuloineen, vainoineen ja niin edelleen."

33. "Tieto on ilmaista ja epätiedosta maksetaan. Joskus epätiedon kustannus on niin suuri että sitä ei voi arvioida."

34. "Mitä suustasi tulee ulos, sillä pääsi on täytetty."

35. "Aikuinen voi olla lapsen kaltainen, mutta lapsi ei voi olla aikuisen kaltainen."

36. "Reaali- ja käsitteellistieteellinen tieto - totuus, sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta - on mielen ruokaa."

37. "Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen. Ajatuksen epäselvyys johtaa vääriin tekoihin."

38. "Ristiriitaisuus ei-fyysisessä mielessä johtaa oikosulkuun. Oikosulku ei-fyysisessä mielessä johtaa fyysisten hermosolujen palamiseen."

39. "Alitajunta on kaikki aistit joiden avulla me tiedostamme lähiympäristömme - lähinnä näkö, kuulo, haju sekä tunto -aisitit. Kun henkilö menettää tajunnan, ensisijaisesti katoaa kaikki alitajunta. Tajutto-
massa tilassa olevan henkilön pitää hengissä ylin tajunta.
"

40. "Pakolaisen tai maahanmuuttajan mukana tulee maahan muutakin kuin vaatteet ja matkatavarat."

41. "Ei ole ihme että koulutus on jäljessä kehityksestä, kun lasten on koulussa tiedettävä minkälainen yhteiskuntajärjestelmä oli Roomassa 2018 vuotta sitten, mutta heillä ei ole minkäänlaista tietoa Suomen Kansan Perustuslaista. Tuskin tämän tai monen muukaan Kansan tulevaisuus on riippuvainen siitä minkälainen yhteiskuntajärjestelmä Roomassa oli 2018 vuotta sitten."

42. "Mielenilmaisu ilmastonmuutosta vastaan: Kun ilmaisemme mielemme sellaisia asioita vastaan joihin me emme voi mielellämme vaikuttaa, ilmaisemme ensisijaisesti että koulutuksessamme on parantamisen varaa."

43. "Onko pakkoliitoksella hyvä tai huono seuraamus? Kai se riippuu siitä että mitä on rakentmassa ja mitä pakkoliittää toisiinsa. Öljyä ja vettä on vaikeaa pakkoliittää. Ilman öljyä pärjää, mutta ilman vettä ei."

44. "Hyvä johtaja ei vaadi Kansaa kantamaan häntä harteillaan, vaan hyvä johtaja kantaa Kansaa harteillaan. Hyvä johtaja ei kiertele niemen notkoja ja saarelmia sanoen; "Äänestäkää minua (jostain syystä)", vaan sanoo; "Kertokaa minulle ja minä olen teidän äänenne". Hyvä johtaja ei myöskään kiertele niemen notkoja ja saarelmia sanoen;"Tehkää niin kuin minä käsken", vaan sanooo; "Käskekää niin minä teen."

45. "Teoria, juoru, huhu y m v - niitä voi yhdestä asiasta olla tuhansia ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Reaali- ja käsitteellistieteellinen totuus ei koskaan muutu."

46. "Syytä toista siitä mitä itse teet (tai aiot tehdä)" (Paul Joseph Goebbels, Natsien propagandaministeri). Media joka polkee paikallaan 1900 -luvun Goebbelsismissa, on yhtä hukassa kuin piru Taivasten Valtakunnassa. "

47. "Turvapaikat ensisijaisesti hädässä oleville lapsille ja perheille" on hyvä ajatus, mutta jos Ruotsi lähettää 15000 pakolaista ja "pakolaista" Suomeen, kansallisuudesta riippumatta lapsilla ja perheillä ei ole turvapaikkaa ja heillä on hätä. "

48. "This World travels in Space est 107 200 km/h. As a conclusion, a physical man cannot travel 107 200 km/h or faster, unless the environment (s)he is in protects her/him from the forces of speed. "

49. "Hamppu ei ole luomu (luonnonmukainen) kasvi Suomessa."

50. "Jos jokaisesta paperista joka sisältää pseudotieteellisiä ajatuksia tehtäisiin selluloosaa, meidän ei tarvitsisi kaataa puita useisiin vuosiin ja mielenterveydelliset ongelmat vähenisivät."

51. "Kiistatta muovijätteet ovat suuri ongelma tässä Maailmassa, mutta ei lähimainkaan suurin."

52. "Ajattele ja sanattele : Jokainen sana on jollakin kielellä aikanaan ajateltu ja sanottu ennen kuin se on kirjoitettu."

53. "Historia on mennyttä todellisuutta, nyt on todellisuus, ja tulevaisuus on todellisuus jota ei vielä ole olemassa."

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.